poniedziałek, 30 stycznia, 2023
Strona głównaŻycieCzy rodzeństwo jest uprawnione do zachowku

Czy rodzeństwo jest uprawnione do zachowku

Co to jest zachowek, komu się należy

Czym jest zachowek i kiedy można utracić do niego prawo. Jeśli testament bliskiej osoby wyklucza Cię z dziedziczenia, możesz mieć prawo do rekompensaty zwanej zachowkiem.

W jakim zakresie dopuszczalne jest przyznanie danej osobie prawa do zachowku?

Posiadanie roszczenia do części spadku przeznaczonej na określony cel nazywane jest prawem do zachowku. Gdy beneficjent nie otrzyma zachowku, np. w przypadku darowizny, powołania do spadku lub zapisu, sytuację taką nazywamy „zachowkiem”. Do rozpatrzenia tej sprawy został powołany sąd apelacyjny.

Nikt inny nie jest uprawniony do zachowku poza zstępnymi spadkodawcy (dziećmi, wnukami i prawnukami) oraz małżonkiem i rodzicami wymienionymi w art. 991 1 Kodeksu cywilnego.

Zstępni spadkodawcy, małżonek lub rodzice są uprawnieni do żądania połowy wartości przedmiotów majątkowych, które dziedziczyliby na podstawie ustawy, gdyby spadkodawca zmarł. W przypadku osób przewlekle niezdolnych do pracy lub małoletnich mają oni prawo do dwóch trzecich udziału ustawowego.

W następujących okolicznościach prawo do zachowku może zostać utracone:

  • Jako część wydziedziczenia w testamencie,
  • Jeśli sędzia orzeknie, że dana osoba nie zasługuje na dziedziczenie czegokolwiek,
  • Odmowa przyjęcia odziedziczonego majątku,
  • Po osiągnięciu porozumienia ze spadkodawcą w sprawie zrzeczenia się dziedziczenia,
  • żądanie rozwodu lub separacji od współmałżonka z ważnych powodów, które spadkodawca zgłosił przed śmiercią i które było uzasadnione,

kto jest uprawniony do zachowku

Kto jest uprawniony do dziedziczenia po rodzicu na podstawie ustawy?

Jeżeli najbliżsi spadkodawcy – dzieci, wnuki, małżonek, rodzice – zostali pominięci w testamencie lub darowiznach dokonanych przed śmiercią spadkodawcy, są oni uprawnieni do otrzymania spadku po spadkodawcy. Przy obliczaniu wielkości spadku bierze się pod uwagę ułamkową część spadku przypadającą danej osobie.

Jak obliczyć zachowek?

Przy ustalaniu wartości zachowku bierze się pod uwagę wiele czynników. Zgodnie z art. 992 Kodeksu, przy obliczaniu zachowku uwzględnia się spadkobierców niegodnych oraz spadkobierców, którzy postanowili odrzucić spadek, natomiast nie uwzględnia się spadkobierców, którzy zrzekli się dziedziczenia lub zostali wydziedziczeni.

Zgodnie z art. 993 do spadku wchodzą darowizny i zapisy spadkodawcy, natomiast zapisy zwykłe i polecenia nie wchodzą do spadku. Art. 994 natomiast stanowi, że nie dolicza się do spadku drobnych darowizn, które są przyjęte w danej rodzinie, oraz darowizn dokonanych przed więcej niż dziesięciu laty przed otwarciem spadku.

CZY RODZEŃSTWO ZALICZA SIĘ DO GRONA OSÓB UPRAWNIONYCH DO ZACHOWKU?

W wyniku obowiązujących przepisów niewielka i wybrana grupa osób jest obecnie uprawniona do otrzymania części spadku. Wyłączone jest z niej rodzeństwo spadkodawcy. Nawet jeśli brat lub siostra spadkodawcy pozostawali w bliskich relacjach ze zmarłym lub sprawowali nad nim bezpośrednią opiekę, to w świetle prawa nie są oni uprawnieni do zachowku.

Czy brat jest uprawniony do zachowku?

Dzieci lub wnuki zmarłego brata, siostry (rodzeństwa) lub wujka nie są uprawnione do udziału w majątku przeznaczonym dla nich. W związku z tym ich roszczenie o zachowek zostało zniesione przez ścisłą wykładnię prawa.


Czym zmyć żywicę z rąk i ubrań? Sposoby na usunięcie żywicy

Zamieszczony na niniejszej stronie wpis ma wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowi pomocy prawnej w rozumieniu ustawy Prawo o adwokaturze. Fachową poradę prawną udzieli radca prawny np z miasta Wałbrzych.

Sprawdź również:

Popularne: